هــــــه ورامــــــان و ره زاوی(روســـــتــــای رزاب)
ســــلام پـــه ی وه تـــه نـــی،ســــلام پــــه ی ره زاوی،ســــلام پــــه ی هـــــه ورامــــانــــــی

بـــــــا عــــرض سلـــــــام وخستــــه نباشید

عکســـــــهای که در زیر مشاهده می کنید توسط برادر گرامی کاک آزادعنایتی

تهیـــه شــــده اســـت.

 

 

چهار شنبه 15 آبان 1392برچسب:, :: 1:49 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي

روستــــــای رزاب ، خــــــرداد1362

 

چهار شنبه 15 آبان 1392برچسب:, :: 1:38 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي

پیـــــری وهــــه زار عـــــه یب

جـــــوانی بـــــی وفـــــان،ئاستـــــانش جیـــــــا

گونـــــــای هه نــــــاریم، بی چــــه رمـــه و سیـــا

گــوچــــانه و پیریـــــش، کـــه رده خــــه لاتـــــم

نــــــه یـــــاوام وه لای ،حــــــه زو ئــــــــاواتــم

خــــه لوه تگـــــه و پیـــــریش، پـــه ی کـــه ردانیوه

هــــه رزه لــه و خــــــه میش، پــــه بـــه ستـــانیوه

دوو دیــــده ی سیـــــام، وا بــــه ر مـــــه کـــــه رو

ئـــــه ســـــرینش جمـــان، تـــه پ ونــــم کــــه رو

چـــــی پـاســـــه دانیــــــت ،ده س و پیــــــریــــوه

بــــــولاوه ی هــــــه ســـــه ،ســـــه ره ت گیـــریـوه

 

 

پنج شنبه 9 آبان 1392برچسب:, :: 1:6 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي

ره زاو

 

ره زاو گیــــان!

 

ره زاو  گیــــان  بیس وحـه وت ســالین  منو گـیرته نا  باوه شــی

گه رمت و،به شـنه و کوســالانی و به هــاژه و ســیروانی وبه لایـــه

لایـــه و  ویت  پــــه رورده م  کـه ری.

 

پـــه ی من  هه م  ئــه دا  بــینی،هــه م  تــاته.

 

پـــی هه لبه ســتی  گـــه ره کما  ســپاسو کــه روو؛

 

ســـپاس جـــه گه وره ییــت؛

 

ســپاسم هور گیـــره...

 

             

                مــــــاوام  ره زاوا

ره زاو   مـــاواما ســـلامــش  کـــــــــــه رو

خــه م  و  خـه یالم،چه نه ش به ر کــه رو

وه هـــار ش  ره نگـــین،هامنش به تین

پاییزش خه مبــــار،زمســانش وه رویـن

پالـــش دان  وه پــال  کووه که ی کوســــالان

هـــه رده  به رزه کـــه ی هـــه زاران ســـالان

بـــووه ش  گــیرتینه   چـــا  شـــاخ  و  داخـــا

ســه روه شـا  و به  کــه یف،به رزه ده ماخــا

ئــاوه  وه شـه کیو  کـووه  کــه ی کـوســالان

شــناســیاو مه نشــوور بـه (هــانه مــه لان)

هــه رکـــه س جــه ئـاویش  کـولمی وه رووه

ده رد   و   پــه ژاره ش،  جــه  ویــر  بــه رووه

ئــاوه و ســه ردولـــیش،جـــه وه رزی وه هــار

گــیان  مدو  مه رده ی،نه وه ش کــه رو  هــار

خـه لکیــوه  ون گــرم،تــوش  کــه رده ن  ئــاوا

نـــامیـت   بـــه  خـــاسـه ، گـــرد  دنیـــا  یــاوا

گرد  سالی که شکه ک،په ی ئه سحابه للای

خـه لک منیو  سـه ر، پـه ی  ره زای  ئــه للای

خــوا پـــه ی  خــاتره و خــاساو بــاره گـــایـــت

جـــه  ده رد و بـــه لای تــو  بده یـش نه جــات

ره زاو!تـــو ئـــه دام،هــــه ر  تـــونــی تــاتــه م

مـــروو،نـــه ویــــنووت  گــــیرتـه نـــو  مــــاته م

 

 

                             دلــــــشـــــــاد ره زاوی

شنبه 13 مهر 1392برچسب:, :: 1:26 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي
سه شنبه 9 مهر 1392برچسب:, :: 23:39 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي

آدرس وبلاگrazaw.loxblog.com

آدرس ایمیلdalshadrazawi@gmail.com

فیس بوکdlshadrazawi

تلفن09189760024-08753922091

دو شنبه 8 مهر 1392برچسب:, :: 1:43 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي
جمعه 5 مهر 1392برچسب:, :: 1:33 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي
جمعه 4 مهر 1392برچسب:, :: 23:50 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي

عکسهای رودخانه سیروان که از پایین روستای رزاب عبور می کندادامه مطلب ...
دو شنبه 1 مهر 1392برچسب:, :: 1:57 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي
پنج شنبه 28 شهريور 1392برچسب:, :: 2:41 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي

برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب بروید.ادامه مطلب ...
پنج شنبه 28 شهريور 1392برچسب:, :: 2:9 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي

(    بیائید نگذاریم  کوه های شاهو و کوسالان خالی از

نوای دلنشین کبکهای زیبا شود. به امید روزی که فقط

کوه های هورامان جایگاه کبکها باشد و نه درقفس.... )

کبک هورامان (ژه ره ژی هه ورامانی)ادامه مطلب ...
پنج شنبه 28 شهريور 1392برچسب:, :: 1:27 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي

 ( 1 ) ئا قسێ ده تەوەنێ ترەکۆ 

 ( 2 ) ئا کاڵا لایێق و ئا بالاینه

 ( 3 ) ئا ئاوێ سەرچەمەوه لێڵەنه 

( 4 ) ئاذ کەننۆ و ئەو پیمۆ 

 ( 5 ) ئاذ کاروانچی و من خانچی 

( 6 ) ئاذیچ ئا پیا نیا 

( 7 ) ئارذەنش چەمێرا 

( 8 ) ئارذەنش لەوسێشنه

( 9 ) ئاساو بێ ئاو مەگێڵۆ 

( 10 ) ئاساو کار و وێش کەرۆ، چەقچەقه سەره و وێش مێشنۆادامه مطلب ...
پنج شنبه 28 شهريور 1392برچسب:, :: 1:22 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي

 

نام فارسی : بادام کوهی

نام علمی:  Amyg dalus scoparia

نام انگلیسی: Wild almond

 

 

 

درختچه اي خوش منظر ، ساقه هاي آن ايستا ، افراشته و سبز رنگ ، برگهاي باريک و کوچک و بعنوان اولين درختچه گل دهنده در فصل بهار با گلهايي درشت و سفيد رنگ در اقليم نيمه خشک کشور ، مناظر بديعي را به تماشا مي گذارد.

اين درختچه در برابر شرايط نامساعد محيط ( کم آبي و نوسانات شديد حرارتي) مقاوم مي باشد. بادام کوهي متعلق به خانواده گل سرخيان(Rosaceae) ، ارتفاع متوسط گياه بين ٥/٢ تا ٣ متر و قطر تاج پوشش آن نيز به ٢ تا ٥/٢ متر بالغ مي گردد. گل هاي سفيد رنگ بادام معمولا" قبل از ظهور برگها در اوايل فروردين ماه ظاهر مي شوند. ميوه هاي آن نيز در خردادماه رسيده و قابل جمع آوري است. بخش وسيعي از کوههاي آهکي ، سنگلاخي ناحيه رويشي ايراني – توراني کشور توسط بادام کوهي بعنوان گونه اي مقاوم و سازگار به خشکي پوشيده شده است. د امنه ارتفاعي رويشگاه بادام کوهي بين ٨٠٠تا ٢٧٠٠متر از سطح دريا بوده که اين محدوده در خطوط همباران ١٥٠تا ٢٥٠ميليمتر قرار گرفته اند. بادام کوهي در خاکهاي عميق تا نيمه عميق ، سنگريزه دار و بر روي تشکيلات آهکي – سيليسي در شيبهاي ملايم کوهستانها مي رويد. طي دهه هفتاد دستگاههاي اجرايي کشور ( مانند منابع طبيعي و آبخيزداري) اهميت و جايگاه اين درختچه را شناخته ، جهت اصلاح و احيا مراتع کوهستاني اقدام به عمليات بذر کاري و نهالکاري بادام کوهي را نموده اند. در چند دهه گذشته بعلت کمبود سوختهاي فسيلي ، اکثر بيابان نشينان از چوبهاي ناشي از قطع درختان بادام کوهي ، جهت تهيه سوخت و ذغال استفاده مي کرده اند، که اين امر بتدريج باعث از بين رفتن اکثر رويشگاههاي بادام کوهي گرديد. آثار و شواهد اين امر را در چاله هاي ذغال سوزي که در اکثر نواحي کوهستاني خشک وجود دارد ، مي توان مشاهده نمود.

عکسهای بادام کوهی در ادامه مطلبادامه مطلب ...
دو شنبه 25 شهريور 1392برچسب:, :: 3:7 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي

 

نه قارم كه ردن نه وه فام كه من،به ده سي زه مانه ده لم پر خه من،خه تاي كه س نين ده سي تقديرن،ده ل گاهيو شاده ن گاهي و اسيرن.

 

يه خوا وه شت بؤ نازاري ده لان،خه فت كوچ كه رو جه ده لت باوان،بازاري شوقت دايم به رپا بؤ،دونيا شيرينت پر جه گه رما بؤ.

 ادامه مطلب ...
دو شنبه 25 شهريور 1392برچسب:, :: 3:4 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي

                         ره زاو

غوربه ت نه شینی،به رات خه فه ته ن

سلامه ت  چه نه، ره زاوی   وه ته ن

شه وان تا  سه حر،شینوو زاری  ته ن

په ی ته ماشای وه ته ن،بی قه راری ته ن

ره زاو شه رت بو، جیات نه مازو

چوون باخی فه ردوس، په نه ت مه نا زو

ده شت و به رولی، که رو به ریحان

با گه لاش پووره، به دل و به گیان

     

تیکه شعیر ناقابله پیشکش به دووره ولاته کا ده گاو ره زاوی

ره زاو وه هار91

دو شنبه 25 شهريور 1392برچسب:, :: 2:47 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي
یک شنبه 17 شهريور 1392برچسب:, :: 1:49 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت عزیزان

امروز مطلبی که برایتان تهیه شده از یاداشتهای دکتر سعید خان  میباشد.ادامه مطلب ...
شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, :: 13:30 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي

سه شنبه 12 شهريور 1392برچسب:, :: 2:8 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي

برای دیدن متن به ادامه مطلب بروید.........

 ادامه مطلب ...
دو شنبه 11 شهريور 1392برچسب:, :: 1:51 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي

سلام

شعری که  در این قسمت آماده شده  از شاعر بزرگ اهل روستای رزاب کاک جهانگیر عثمان پور می باشد که در

وصف روستای رزاب(بانه کو حووزی)سروده شده است که به استثنا برای رزابی های عزیز در این وبلاگ گذاشته ایم

امیدواریم مورد رضایت مندی باشد.

خواهشمندیم برای دیدن شعر به ادامه مطلب بروید.....ادامه مطلب ...
جمعه 8 شهريور 1392برچسب:, :: 1:36 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي

پیری...

وه هاره ن وه هار خال خاصان جه کو

منیچ  جه گوشه ی  شاران ره نجه رو

پیری به یه ک جار که له بچه م که رده ن

یاوناناش وه پای ماجه رای مه رده ن

ره نگ زرد و ضه عیف بیناییم که م نوور

دل نامه لایم سیاو چوون کووی کوور

پیشانیم چرووک چین وه رده ن وه هه م

موژه م ئاویزان نیشته ن وه روی چه مادامه مطلب ...
دو شنبه 4 شهريور 1392برچسب:, :: 3:10 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي

مناجات....

واجب الوجود حی بی زه وان

ئاگاه به ده رون جه ویه رده وحال

توو ویت مه زانی من گونا بارم

پابسته ی زشتیوو فیعلو کردارم

بلام ذاتی تووم من تصدیق که ردن

هه رگیز به خیال شه کم نه که ردنادامه مطلب ...
دو شنبه 4 شهريور 1392برچسب:, :: 3:9 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي

سلام به همه ی شما عزیزان

عکسهای که برایتان آماده شده به کمک برادر گرامی  آرام سعیدی  که خارج از وبلاگ

به ما کمک می کند  تهیه شده است امیدواریم مورد رضایت مندی  شما  عزیزان

 واقع گردد.

 ادامه مطلب ...
دو شنبه 4 شهريور 1392برچسب:, :: 1:24 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي

وه هار......

وه هار به هشته ن وه هار به هشته ن

                 وه هار میعادگای سه یرانوو گه شته ن

کووسالان ماچی کوشکی به شته ن

                    خواه ن تایبه ت ئادش سورشته ن

هادامه مطلب ...
دو شنبه 4 شهريور 1392برچسب:, :: 1:8 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي

هانه مه للا

شاعیر بنام میرزا عبدالله اقدسی

ئارو جه ته قدیر نویسته ی ئه للا

رام که وته ن نه رای ئه و هانه مه للا

فواره ی ئاوش چون حه وزی که وسه ر

که ف که رده ن به تاف جه غار مه یو به ر

من په رسام چه نه به نام ونیشان

به ملکوو عه قلی جه مال ومه کان

من په رسام چه نه به دل نه وازیادامه مطلب ...
شنبه 2 شهريور 1392برچسب:, :: 5:40 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي

دوستان گرامی برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب بروید....ادامه مطلب ...
شنبه 26 مرداد 1392برچسب:, :: 13:7 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي

ته‌ڵێ مڵه‌ی ...... هۆرگێڵنای به‌ هۆورامی:

مڵه‌ جه‌ دڕنه‌و دیواره‌که‌ینه‌ سه‌ره‌ش کێشا به‌روه‌ تا بزانۆ ئی گرد گرموو قاڵه په‌ی چێشییا! لالۆی که‌شاوه‌رز تازه‌ جه‌ شاروه‌ ئامه‌ بێوه‌ و به‌سییه‌چش چه‌نی وێش ئارده‌ بێ که‌ خێزانه‌ش خه‌ریکه‌ بێ بازش که‌رێ.

په ی ئادامه یش لوده په ئادام ومه طلبی...ادامه مطلب ...
دو شنبه 21 مرداد 1392برچسب:, :: 13:38 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي

دو شنبه 14 مرداد 1392برچسب:, :: 15:3 :: نويسنده : دلشاد ره زاوي

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

درباره وبلاگ

سلام،سلام به همه شما دوستان گرامی:این وبلاگ قصد دارد شما رو با تاریخ و فرهنگ واداب ورسوم زندگی مردم روستا و همچنین طبیعت این روستا آشنا کند از اینکه ما رو قابل دانستید سپاس گذاریم
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان I,هورامان و ره زاوی(رزاب)  و آدرس razaW.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگاننام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 3
بازدید دیروز : 61
بازدید هفته : 355
بازدید ماه : 355
بازدید کل : 201710
تعداد مطالب : 38
تعداد نظرات : 2
تعداد آنلاین : 1Alternative content


کد پیغام خوش آمدگویی